Doplnkové služby

Colná deklarácia

 • Dovozné a vývozné colné vybavenie,
 • Zjednodušené colné konanie,
 • Aktívny zušlachťovací styk,
 • Vystavenie dovozných a vývozných JCD,
 • Vystavenie dodatkových JCD,
 • Vystavenie T1/T2
 • Vystavenie EUR 1,
 • Vypísanie nákladného listu CMR, TIR, ATA karnetov
 • Odoslanie colných dokladov,
 • Kópie colných dokladov. 

forkliftSkladovanie

 • Colný a bezcolný sklad,
 • Manipulácia s tovarom.

 

Balenie tovaru

 • Ochrana krehkého a drahého tovaru pred poškodením,
 • Použitie klasickej fólie, stretch fólie, bublinkovej fólie, viacvrstvovej kartonáže, atď. 
© SUNDL - All rights reserved
designed by